Reidi logoREIDI Projektledning, utveckling och förvaltning av systemlösningar

Vårt erbjudande

Tillsammans utforskar vi era affärsbehov och omvandlar dem till system. Vi erbjuder matchande drift och systemförvaltning under hela systemets livscykel. Allt enligt era unika behov.

Vi är specialiserade på små till medelstora affärssystem och hanterar integrationer av alla de slag, webbaserade användargränssnitt, olika databaslösningar m.m. Därtill har vi erfarenhet av lösningar som erbjuds direkt till era kunder. Även om vår styrka ligger i affärssystem, är vi intresserade av att ta oss an alla sorters mjukvaruprojekt.

Bred bakgrund

Alla av oss har 10 års erfaren­het av system­utveckling. Vår professionella bak­grund är inter­nationell och inne­fattar arbete på bred front, från tidnings­branschen till finansiella tjänster.

Stark teknisk kompetens

Vår kompetens bygger sig på Microsofts utvecklings­plattform, och vi hanterar allt från de modernaste webb­teknologierna till såväl SQL som NoSQL databas­lösningar.

Behovsanalys

En av de viktigaste faktorerna för ett fram­gångs­rikt mjukvaru­projekt är en lyckad behovs­analys. Vi gör detta nära er som en del av vårt agila utvecklings­sätt.

Agila

Alla av oss har över 5 års erfarenhet av att arbeta med agila arbets­­metoder, främst Kanban och Scrum. Vi har även jobbat med agileimplementering och ‑coaching.

Molntjänster

Molnet ger för­delar som skalbar­het, kostnads­effektivtet och enkel­het. Vi före­drar Microsoft Azure och vår DevOps‑approach garanterar bästa möjliga drift av era affärs­kritiska system.

Kontinuerliga leveranser

Med hjälp av effektiva verktyg och till­vägagångs­sätt om­vandlar vi snabbt och kontinuerligt idé till värde.

Transparens

Med hjälp av regel­bundna demonstrations­möten och noggrann tids­uppföljning erbjuder vi er full insikt i projektets status och kostnad.

Rakt på sak

Vi är nyfikna - boka in ett första möte med oss så får ni en känsla för vad vi kan åstadkomma till­sammans.

Om oss

Som tre passionerade systemutvecklare diskuterade vi hur bra systemlösningar tas fram. Vi såg att huvudingredienserna för lyckade lösningar är teknisk kompetens i synergi med god kommunikation mellan kund och team.

Vi ville använda vår erfarenhet inom branschen för att hjälpa andra. Vi ville jobba hängivet och fokuserat. Vi ville jobba tillsammans för att bygga system som löser affärsproblem på ett elegant sätt.

Därför startade vi Reidi.

Nyfikna

Vi är genuint intresserade av er verksamhet och nyfikna på hur vi kan realisera era mål. Vi har arbetat med många mjukvarulösningar och är alltid ivriga på att få erfarenhet av fler.

Kundfokuserade

Eftersom vi är ett litet, sammanfogat team är vi flexibla och kan agera snabbt, allt enligt era behov. Vi förstår att ni vill handla kvickt och värderar vår flexibilitet på alla plan.

Hängivna

Vi är inriktade på att generera största möjliga värde för er, såväl direkt som på lång sikt. Vi vill ge er det lilla extra och tar oss därför an ett projekt i taget, så vänta inte, utan boka in ett första möte med oss redan i dag!

Vårt team

Reidi konsult: Andreas

Andreas Bäcklund

Andreas lägger upp planer och sätter mål. Han etablerar gärna en nära relation till sina kunder och har en stark tro på att duktiga utvecklare utöver kompetens, goda processer och verktyg även behöver nära relation till sina kunder och deras intressenter.

Andreas har under sin tid som arbetsför teknik­nörd jobbat med att utveckla system för allt från fartygsmotorer till sökmotorer.

Reidi konsult: Johan

Johan Selänniemi

Johan brinner för den tekniska biten inom mjukvaru­utveckling och tycker att nära kund­kontakt och bra processer är viktiga för ett lyckat projekt. Han har tidigare jobbat i Finland, Sverige och Chile som utvecklare, technical lead och Scrum­master.

Johan har jobbat mycket inom utveckling av webbaserade affärs­applikationer inom Ruby och .NET. Han har en magister­examen i Datateknik.

Reidi konsult: Jens

Jens Smeds

Jens tankar går oftast till hur arbets­processer och sam­arbete kan smidig­göras och effektiviseras. Före Reidi har han bl.a. coachat och utvecklat principer och verktyg för kontinuerlig leverans och Scrum. Han har jobbat i Finland och Portugal, och har, som vi alla på Reidi, flera års erfarenhet av affärs­applikations­utveckling med .NET.

Jens har två magister­examina, en i Data­teknik, och en i Företags­ekonomi.

Kontakta Oss

Hur kan vi stå till tjänst?

Hör av er nu direkt så vi får bekanta oss med er verksamhet och arbeta tillsammans!